Betaling/donation

Den indianske tradition er meget forskellig fra den vestlige i forhold til betaling og donation. Indianerne lader aldrig penge være det afgørende, derfor lægger deres tradition heller ikke op til at der fastsættes priser på svedhytte eller andre arrangementer, men at hver person donerer efter hvilken værdi vedkommende oplever at ceremonien har haft for dem.

Vi har som europæer alligevel valgt at sætte vejledende priser på arrangementerne, for at få det til at fungere her i den vestlige verden, og for at sikre at udgifterne dækkes, og derved gøre det muligt jævnligt at invitere Pablo Russell til Europa.

Der er høje rejseudgifter, udgifter til ophold i Europa i længere tid, leje af lokaler, til brænde til svedhytten mm.

Priserne på de forskellige arrangementer må derfor betragtes som anbefalet donation i forhold til udgifterne forbundet med de enkelte arrangementer.

Hvis du har det økonomisk vanskeligt med at betale det beskrevne beløb, så skal du venligst inden tilmelding kontakte den person, der står for det enkelte arrangement og der vil være mulighed for en anden løsning. Alle skal have mulighed for at deltage i svedhytte eller andet arrangement.

Når Pablo inviteres til Europa fungerer det på indiansk vis ved, at vi tilbyder ham tobak for på en ærefuld måde at bede ham rejse den lange vej for at dele sine traditioner og sin kultur med os. For at køre svedhytter og give seminarer modtager han en donation fra os som tak.

Det skal hertil understreges at alle arrangementer annonceret på denne hjemmeside er non-profit.

De baseres udelukkende på frivillig arbejdskraft.

Protokoller/donation ved indiviuelle ceremonier eller privat sessioner

I den indianske kultur er der forskellige protokoller og traditioner for donation afhængig af hvad man ønsker hjælp til ex privat session eller support til at komme på vision quest eller andre ceremonier.

Generelt ved enhver form for donation i disse sammenhænge ligger en anerkendelse af den lære/support man har modtaget. Et flow – jeg giver noget og jeg modtager noget.

Størrelsen på donationen er individuel, men hænger sammen med det du ønsker hjælp til.
Det er derfor en god ide at rådføre sig med en af områdekoordinatorerne iforhold til din specifikke situation, så du kan være forberedt.

Ved tvivl eller uddybende spørgsmål vil områdekoordinatorerne altid være behjælpelige.

Kontaktinformation på områdekoordinatorerne findes her >>>