Formålet med pibeceremonien er bøn.
Vi beder sammen for os selv og andre der har brug for det.
Det kan eksempelvis være bøn om hjælp og støtte, om healing af ubalancer og sygdom, det kan være bøn for mennesker i nød.

Hvem deltager:

Du kan deltage fordi du ønsker hjælp eller ønsker at hjælpe og bede for andre.
Eller blot hvis du er nysgerrig.
Alle er velkomne!

Dog er der perioder hvor det ikke går an at deltage:

Vigtigt: Kvinder i måne (med menstruation) – er i deres ”egen specielle power” – og kan derfor ikke deltage i ceremonien før 4 dage efter deres månetid.
HUSK: for alles vedkommende ingen alkohol eller andre euforiserende stoffer 4. dage før ceremonien!

Pibeceremonien

Ceremonien er meget stærk – og den traditionelle måde til healing og bøn i vintermånederne.
Selve ceremonien er en kombination af bøn, og sang hvortil der trommes, samt rygning af den hellige Pibe (piberne)- som tak til spirit – bedstefædrene /bedstemødrene.
Når selve ceremonien er udført, spiser vi det, som hver enkelt har medbragt (sammenskudsgilde).

Under ceremonien sidder alle i en rundkreds på gulvet. Hver enkelt fremlægger deres ”ønske” – hvad de er kommet for, ønsker hjælp til etc. Herefter går den hellige pibe rundt og alle beder med den/dem – for de ønsker der er sagt højt i cirklen. Samtidig synges ceremonielle sange ledsaget af trommer og rasler.
Afslutningsvis ryges piben(erne) som – tak.
Tobakken der benyttes er hovedsagelig urter, og der benyttes ikke nogen form for euforiserende eller hallucinerende stoffer.
Vi samles til sidst omkring et måltid mad, hvor hver især medbringer en ret.

Medbring:

For alle: Medbring pude(r) og tæppe – så du sidder godt. Vi sidder stille i den samme position gennem hele ceremonien, så det er vigtigt at sidde behageligt.
Kvinder der deltager i ceremonien er ifølge traditionen iført lang nederdel eller kjole, har du ikke det kan du bruge en sharon, et tæppe eller lignede til at tage om dig.
Efter ceremonien spiser vi sammen – du bedes derfor medbringe en ret til et fælles bord.
Vær opmærksom på, at det ikke er alle lokaliteter, der har de store køkkenfaciliteter.