Udover at deltage i de arrangementer som annonceres på siden her (se kalender på forsiden >>), er det muligt at booke Pablo Russell til at afholde private foredrag og workshops i eksempelvis virksomheder, på skoler og i andre institutioner.

Arrangementerne tilpasses jeres behov, formål, og målgruppe.

Pablo Russell kendes meget for sin indsats i forhold til at opretholde de gamle indianske traditioner og ceremonier – han arbejder på at være tro overfor de originale måder ceremonierne har været afholdt på gennem generationer. 

Hvorfor du som deltager i eet af hans arrangementer garanteres en meget levende og autentisk oplevelse af præriens gamle indianerkultur.

Hans engelsk er meget letforståeligt – men skulle der være behov for en tolk arrangeres det gerne.

Har du interesse og ideer til et arrangement, hvor det kunne være spændende at inddrage Pablo Russell er du velkommen til at tage kontakt til en områdekoordinator og få en uforpligtende snak om mulighederne.

Områdekoordinatorne findes her >>>

Hvem henvender Pablo Russell sig til:

Pablo Russell er international foredragsholder, en dygtig historiefortæller, historiker, helbreds-konsulent, urtermediciner og spirituel-rådgiver. Han favner et bredt publikum med sin livskundskab helt fra børnhave/skoleelever, arbejdspladser såvel som til topledelsen i virksomheder.

Hans arbejde strækker sig fra konsultationer med den enkelte til foredrag og workshops for små og store grupper på flere hundrede mennesker.

Arrangementerne er krydret med fortællinger og anekdoter fra livet på prærien. Det kan være foredrag om kulturen eller af specifik faglig karakter eksempelvis workshops med undervisning i medicinhjulet med henblik på personlig og/eller spirituelt udvikling.

Grundlæggende for hans arbejde er, at det baserer sig på de gamle indianske traditioner, på filosofien om at følge Bøflen gennem livets storme, tage ansvar for sig selv og sit liv.

EKSEMPLER PÅ MÅLGRUPPER OG ARRANGEMENTER 

Skoler og institutioner

Pablo kan eksempelvis inddrages i forbindelse med temadage i de enkelte klasser eller foredrag på skolen

Emner han har talt ud fra med stor succes:

  • Livet på prærien som Indianer, indianernes fælles fingersprog, tipier, dyrene på prærien.
  • Hvad kan vi lære af dyrene og naturen
  • Find krigeren i dig selv.
  • Hvad skal jeg være, når jeg bliver voksen. Vision Quest – indianernes traditionelle måde for teenagere at finde deres livsvej.
  • At acceptere mig selv og andre. Hvordan behandler vi hinanden. (Mobning, og konsekvenser af mobning).

 I sit arbejde på Glennbow Museet, Calgary har Pablo undervist over 32.000 skolebørn i den indianske kulturarv.

Fænglser & Institutioner for utilpassede unge.

Pablo arbejder i fængsel Remand Centre Calgary, hvor han fungerer som konsulent for de indsatte. 

Han har en uvurdelig evne til at kunne nå folk der hvor de er, det kan være i samtaler med enkelte eller i grupper.

Alkohol og misbrugscentre, afvænningsgrupper

Det sociale arbejde blandt sit eget folk i Alberta er en del af Pablos virke. 

Her har han stor erfaring med arbejdet på alkohol- og misbrugscentre, hvor temaer som identitet, selvværd og spiritualitet ofte er i højsæde. 

Læger, sygeplejersker, og behandlere/terapeuter

Pablo laver foredrag og udviklingsforløb henvendt til folk for hvem dagligdagen består i at hjælpe andre. Hvordan passer du på dig selv? – om selvhjælp og selvpleje.

Desuden er han pioner inden for sit arbejde som værende en af de første fuldtidsansatte urtemedicinere og traditionelle healer ansat i hospitalsvæsenet, under Alberta Healthcare. 

Pablo Russell har i flere år været ansat på hospitalet og med sin traditionelle indgangsvinkel til healing, underviser, og rådgiver han både personale og patienter.

Universiteter, interesseorganisationer, og konferencer

Han underviser i personlig og spirituel udvikling, på skoler og universiteter, og i interesseorganisationer.

Pablo Russell har i en årrække været inviteret som en af hovedtalerne på den esoteriske messe INFOMED i München. www.institut-infomed.de

Se video med Pablo Russell:  

https://www.facebook.com/InstitutfuerGanzheitsmedizin/videos/1297254193622149/

Virksomheder, ledelse & organisationer

Gennem de sidste 20 år har Pablo undervist internationalt i lederskab, coaching og “mental health”. 

Pablo har ledet sit eget folk de i over 25 år, han er leder af soldansen “Path of the Buffalo” på reservatet, Alberta, Canada. 

Han har med sit kendskab til den traditionelle indianske måde at lede på en interessant vinkel på organisation og lederskab – det kan være i form af foredrag eller workshops for ledere, mellemledere.

Det kan også tilrettelægges som en længerevarende proces eksempelvis ved indkøring og undervisning i en ny struktur i organisationen, som bygger på oprindelig “familiestruktur”.

Tag endelig kontakt til områdekoordinatorerne for nærmere information >>>